• Slideshow 1
    Sjeveroistočno od Požege u Kutjevu, poznatom vinogradarskom kraju, diže se kasnobarokni dvorac obitelji Turković uklopljen u prostrani park (cca 1,7 ha).
  • Slideshow 2
    Trenkovo svojim imenom podsjeća na legendarnog ratnika i slavonskog plemića Franju baruna Trenka (1711.-1749.) koji je do danas ostao u sjećanju naroda i kojim se Slavonija uvijek ponosila.
  • Slideshow 3
    Sovsko jezero predstavlja jedinstveni primjerak prirodnog jezera u brdsko-brežuljkastom području kontinentalne Hrvatske.

Zaštita i očuvanje bijele rode na području Požeško-slavonske županije u 2013. godini

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) na području Požeško-slavonske županije  u 2013. godini“ uspješno je proveden temeljem Ugovora o dodjeli sredstava donacije za provedbu projekta između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije.

 

Korisnici naknade u iznosu od 700,00 kuna su vlasnici objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode, a prema navedenom ugovoru Fond i Požeško-slavonska županija sudjeluju u isplati naknade sa 50% sredstava. Donacijska sredstva su namijenjena korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda roda i služe im za popravak i zamjenu krovišta, zbog štete koju gnijezda čine svojom težinom i rode gniježđenjem tijekom godina.

Ciljevi projekta su: pomoći lokalnom stanovništvu u očuvanju gnijezda roda na objektima, stvoriti točnu bazu podataka o broju gnijezda i populaciji rode, educirati javnost i stanovništvo o vrlo uskoj vezi čovjeka i rode i o ovisnosti njezina opstanka u djelovanju čovjeka u prostoru te o utjecaju na bio-raznolikost staništa, educirati lokalno stanovništvo o zakonskim propisima i mogućnostima postupanja s gnijezdom (izmještanje ili uklanjanje).

Roda (bijela roda, znanstvenog imena Ciconia ciconia) jedna je od najpoznatijih vrsta ptica uopće. Roda je velika ptica, dugih crvenih nogu i dugoga crvenoga kljuna; visoka je 100-110 cm, promjera krila 195-210 cm, a masa joj je 2,3 – 4,5 kg. Mužjaci su ponešto veći od ženki. Pernato ruho roda bijelo je, s crnim vrhovima i crnim stražnjim rubom krila. Kljun i noge mladih ptica tamniji su, jedva crvenkasti, odrastanjem postaju jarko crveni. Najduži zabilježeni životni vijek roda čak je 39 godina. Rode se glasaju rijetko, ali vrlo je prepoznatljivo “klepetanje” kljunom tijekom rituala snubljenja i pozdravljanja partnera pri smjeni na gnijezdu. Rode nisu izbirljive prema hrani - love vrlo raznolike životinje, od većih beskralježnjaka: gujavica, kukaca, puževa i rakova, do manjih kralježnjaka: žaba, riba, zmija, guštera i glodavaca do veličine štakora.

Bijela je roda ugrožena zato što je njezin život usko povezan uz čovjeka i vlažna staništa bogata hranom. Kvaliteta staništa roda ovisi o djelovanju čovjeka u prostoru te su osobito ugrožena zahvatima isušivanja, uporabom pesticida, zagađivanjem voda i okoliša, zapuštanjem pašnjaka i livada. Međuodnos čovjeka i rode itekako se vidi u padu brojnosti rode u onim krajevima u kojima se gasi tradicionalno selo, nestaju drvene tradicionalne kuće, a staje i dvorišta ostaju prazni, bez krava, konja, gusaka i svinja.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije je prikupila sve potrebne podatke korisnika naknade te izvršila isplatu  za 17 gnijezda. Gnijezda bijele rode se često mogu vidjeti na električnim stupovima i na krošnjama stabala, ali pravo na isplatu naknade imaju samo vlasnici objekata na kojima se nalazi gnijezdo. Ove godine u našoj županiji bilo je ukupno 46 gnijezda, ukupan broj mladih roda je 94, što u prosjeku čini nešto više od dvoje mladih po gnijezdu.

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association