• Slideshow 1
    Sjeveroistočno od Požege u Kutjevu, poznatom vinogradarskom kraju, diže se kasnobarokni dvorac obitelji Turković uklopljen u prostrani park (cca 1,7 ha).
  • Slideshow 2
    Trenkovo svojim imenom podsjeća na legendarnog ratnika i slavonskog plemića Franju baruna Trenka (1711.-1749.) koji je do danas ostao u sjećanju naroda i kojim se Slavonija uvijek ponosila.
  • Slideshow 3
    Sovsko jezero predstavlja jedinstveni primjerak prirodnog jezera u brdsko-brežuljkastom području kontinentalne Hrvatske.

Praćenje stanja kockavice u PS županiji u 2014. godini

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije i ove godine nastavlja sudjelovanje u projektu praćenja stanja kockavice na području naše županije koji se provodi u suradnji sa Državnim zavodom za zaštitu prirode i osnovnim školama na području županije.

 

Kockavica je ugrožena vrsta kojoj prijeti izumiranje zbog gubitka njenih prirodnih staništa-vlažnih livada, a zbog negativna čovjekova djelovanja (melioracija, urbanizacija, zapuštanje livada) ta staništa nestaju, a s njima nestaje i kockavica.  Inventarizacija i praćenje stanja kockavice u Požeško-slavonskoj županiji obavljeno je tijekom ožujka ove godine na livadama u blizini mjesta Bučje kod Pleternice, u Čaglinu (na tri lokaliteta na livadama podno značajnog krajobraza Sovsko jezero) te u lipičkom kraju na livadama u blizini naselja Poljana, Gaj i Brezine, dok je u Požeštini kockavica zabilježena još u Velikom Bilaču.

Na površini od 25 kvadratnih metara prebrojavao se broj jedinki kockavice, a još se obavila i procjena učestalosti, gustoće i pokrovnosti kockavice na navedenom području, a svi navedeni podaci upućeni su u Državni zavod za zaštitu prirode.
Praćenje stanja kockavice zabilježeno je u suradnji sa snovnim školama Fra Kaje Adžića iz Pleternice-Područnom školom Bučje, Osnovnom školom Stjepana Radića iz Čaglina te Osnovnom školom Grigora Viteza iz Poljane, a sudjelovali su učenici od petog do osmog razreda, nastavnici, Predrag Livak, glavni čuvar prirode i  Marko Grbeš, djelatnik na stručnom osposobljavanju u Javnoj ustanovi.

Ove godine je, vjerojatno zbog suše, utvrđen osjetno manji broj jedinki kockavice na gotovo svim lokalitetima, jedino je u Bučju bilo neznatne razlike, što može značiti da je na tom lokalitetu bilo dovoljno vlage.

FOTOGALERIJA

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association