• Slideshow 1
    Sjeveroistočno od Požege u Kutjevu, poznatom vinogradarskom kraju, diže se kasnobarokni dvorac obitelji Turković uklopljen u prostrani park (cca 1,7 ha).
  • Slideshow 2
    Trenkovo svojim imenom podsjeća na legendarnog ratnika i slavonskog plemića Franju baruna Trenka (1711.-1749.) koji je do danas ostao u sjećanju naroda i kojim se Slavonija uvijek ponosila.
  • Slideshow 3
    Sovsko jezero predstavlja jedinstveni primjerak prirodnog jezera u brdsko-brežuljkastom području kontinentalne Hrvatske.

Posjet djelatnika HAOP-a Požeško-slavonskoj županiji

 

Dana 05. srpnja 2017.g. djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) posjetili su Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije te održali sastanak sa županom Požeško-slavonske županije Alojzom Tomaševićem na kojem su razgovarali o izmjenama granica područja ekološke mreže NATURA 2000 u Požeško-slavonskoj županiji.

 

Također su s djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije obišli područja ekološke mreže Natura 2000 u Požeško- slavonskoj županiji, kao i područja u županiji koja se predlažu za uključivanje u ekološku mrežu. U skladu s podacima dobivenima obilaskom područja, HAOP će izraditi prijedlog izmjena granica postojećih područja ekološke mreže za koja je to bilo potrebno te prijedlog granica novih (potencijalnih) područja.

Natura 2000 teren

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association