• Slideshow 1

Dokumenti

Statut Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija JU za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Katalog informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama

Javna nabava:

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan javne nabave za 2013. godinu

Plan javne nabave za 2014. godinu

Plan javne nabave za 2015. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2020. godinu

Financijski planovi:

2015.

1. Plan 2015 - Odluka
2. Plan 2015 - opći dio prihodi
3. Plan 2015 - opći dio rashodi

1. Financijski plan za 2016. - odluka
2. Financijski plan za 2016. - prihodi
3. Financijski plan za 2016. - rashodi

1. Financijski plan za 2018. - sažetak
2. Financijski plan za 2018. - prihodi
3. Financijski plan za 2018. - rashodi
4. Financijski plan za 2018. - posebni dio rashodi

1. Financijski plan 2019 - prihodi

2. Financijski plan 2019. -rashodi

 Izmjene i dopune Financijskog plana 2019.

1. Financijski plan 2020. -prihodi

 Financijski plan 2020- -rashodi

Izvješća:

Izvješće Javna Nabava - Specifikacija roba, radova i usluga 2013.

Izvješće o radu 2013_2

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne ustanove za 2014. god.

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Proračun 04.2017. JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM POŽEŠKO SLAVONSKE ŽUPANIJE

Bilješke uz izvještaje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o radu za 2017. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2018. godinu

Godišnje izvješće ZPPI 2019

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2019. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu

Pravilnici:

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (pročišćeni tekst)

Pravilnik o radu plaćama i naknadama u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije (pročišćeni tekst)
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Programi rada:

Godišnji program zaštite, održavanja,očuvanja promicanja i korištenja 2015

Godišnji program rada za 2016. godinu

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2019. godinu

Program rada za 2020. godinu

Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća:

Zapisnik 27. sjednice UV

Poziv na 28. sjednicu UV

Zapisnik 28. sjednice UV

Poziv na 40. sjednicu UV

Zapisnik 40. sjednice UV

Zapisnik 41. sjednice UV

Zapisnik 42. sjednica UV

Zapisnik 43. sjednice UV

Zapisnik 44. sjednice

Zapisnik 45. sjednice

Zapisnik 46. sjednice

Zapisnik 47. sjednice

Zapisnik 48. sjednice

Zapisnik 49 sjednice

Zapisnik 50. sjednice

Zapisnik 51. sjednice

Zapisnik 52. sjednice

 

Registar Mladih čuvara prirode

Kontakt Info

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije
Županijska 7
HR-34000 Požega

tel: 034/290-244
fax: 034/271-364

e-mail: zastita.prirode@pszupanija.hr

© Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem Požeško-slavonske županije, Županijska 7 - HR-34000 Požega

Hosting by 8Core Association